Reklamace zboží

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/ prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, nebo je zboží neúplné - část byla spotřebována, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve, a to telefonicky nebo e-mailem pracovníkovi společnosti Dr. Staněk. Sdělit mu v čem reklamace spočívá. Reklamované zboží nám prosím posílejte v originálním obalu, jako balík, ne na dobírku! Vždy přiložte kopii prodejního dokladu. Oprávněnou reklamaci vyřizujeme výměnou zboží. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, tuto lhůtu se snažíme zkrátit na minimum. Po vyřízení reklamace Vám zboží doručíme stejným způsobem, jako v případě původní zásilky. V případě nároku na vrácení peněz Vás budeme kontaktovat.

Reklamační adresa:

Dr. Staněk spol. s r. o.
Pastýřská 524/2

274 01 Slaný


tel. 733 577 139
e-mail: obchod@drstanek.cz

odpovědná osoba: Lukáš Kowalski